Powiedzieli o nas

    Żywię mocne przekonanie, że kwartalnik "Kronos" jest bardzo naszej kulturze intelektualnej potrzebny. To bodaj jedyne obecnie nasze pismo, które tak śmiało przekracza granice między filozofią i literaturą, teologią i polityką, mitologią i psychologią – aby odsłaniać ukryte, wzajemne ich filiacje i związki. I chyba jedyne, które zwraca się do niezależnego inteligenta – tego zwłaszcza, który rad by się czuć nosicielem etosu klerka, w najszlachetniejszym znaczeniu tego słowa.

Ireneusz Kania

Wydawca


logo UW
Stronę zrealizowano przy pomocy środków finansowych Instytutu Filozofii UW i Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii
pusty

Kronos 4/2015Chaosmoza - Deleuze / Guattari / Sorel

  • 10 lutego 2016

Andrzej Kołakowski 1942-2015

  • 30 grudnia 2015

Pr2 Polskiego RadiaRozmowa o Kierkegaardzie

  • 23 grudnia 2015

Dziś o godzinie 21.30 w Programie 2 Polskiego Radia w audycji Michała Nowaka rozmowa o najnowszej książce Bronisława Świderskiego Czepiam się KierkegaardaZapraszamy do wysłuchania.
Więcej na stronach Pr2PR.

Kronos 3/2015ODBUDOWA NOWOCZESNOŚCI

  • 15 grudnia 2015

Konferencja - KrakówBóg i mistyka

  • 15 grudnia 2015

Zapraszamy na konferencję naukową Bóg i mistyka – w kręgu fenomenologii, która odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2015 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie. Więcej na stronach UPJP II.

Debata - 17/12/2015 WarszawaPrzyszłość pewnej metafory

  • 14 grudnia 2015

Zapraszamy na spotkanie z Piotrem Graczykiem poświęcone jego najnowszej książce Przyszłość pewnej metafory. Przyczynek do historii sztuki. W spotkaniu udział wezmą m.in. Marek Chlanda, Piotr Graczyk, Jarosław Lubiak, Barbara Markowska.
17 grudnia 2015, godz. 18, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ul. Pańska 3, Warszawa

Dyskusja - 16/12/2015 WarszawaŻydzi na ekranie. Temat żydowski w kinie czasów komunizmu

  • 14 grudnia 2015

Zapraszamy na wykład Mateusza Wernera w ramach cyklu projekcji i wykładów poświęcony artystycznym, ideologicznym i politycznym aspektom obecności „tematu żydowskiego” w kinie PRLu na tle kinematografii innych krajów socjalistycznych.
16 grudnia 2015, godzina 17, Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, Warszawa. Więcej na stronach Muzeum
 

Biblioteka kwartalnika KronosVoltaire, Słownik filozoficzny

  • 12 listopada 2015

pusty
pusty

pusty

pusty

pusty

pusty
pusty
stopka - logo KronosInstytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00–927 Warszawa, e–mail: redakcja@kronos.org.pl